Vi erbjuder

 • SAMTALSLEDARUTBILDNING
 • FÖRELÄSNINGAR - om vårt arbete med stridande föräldrar
 • IMPLEMENTERINGSSTÖD - för kommuner 
 • HANDLEDNING - i rollen som HELA BARN-samtalsledare

FÖRÄLDRAR OCH BARN

Hur går det till under Hela Barn-samtalen?


Samtalen följer en tydlig struktur som skapar trygghet i rummet. Utgångspunkten för varje samtal är att sätta barnet i fokus och stärka föräldrarna i att ta ansvar för den egna förändringen och för hur det blir för barnet.


Samtalens teman:

Förmöte - Enskilt möte med vardera förälder

Träff 1 -    Sortering och målbild

Träff 2 -    Barnets röst

Träff 3 -    Föräldrakommunikation

Träff 4 -    Tillbakablick och framtidsplan

Eventuell boost 2-4 månader efter avslut 


Tidsåtgång

Varje samtal är en och en halv timme förutom förmötet som tar 1 timma. Samtalen bokas in med regelbundenhet cirka varannan vecka. Mellan träffarna ges hemuppgifter. 

DU SOM VILL BLI SAMTALSLEDARE

Barnfokuserad samtalsserie

Hela Barn är en barnfokuserad samtalsserie om fem strukturerade samtal för föräldrar som har separerat och har svårt att samtala om frågor som rör det gemensamma barnet.


Hela Barn-samtal går ut på att hjälpa föräldrar att:

 • Hitta konstruktiva sätt att resonera i frågor som rör barnet.
 • Skydda barnet från att dras in i konflikter mellan föräldrarna.


Samtalsmodellen har tonvikt på hur föräldrar samtalar med/om varandra. Utgångspunkten för varje samtal är att sätta barnet situation i fokus och stärka föräldrarna i att ta ansvar för hur det blir för barnet. Barnets kris synliggörs under samtalen.


Målet med samtalsserien är att barnet ska få tillgång till föräldrar som, trots att de inte lever tillsammans, delar föräldraskapet.


När passar Hela Barn?

Samtalsmodellen passar i många olika situationer och är gångbar i socialtjänstens utredningsprocesser, som ett komplement till samarbetssamtal och i andra rådgivande eller behandlande samtal. 


Vem kan vara samtalsledare?

Hela barn kan användas av professionella som i sitt yrke möter föräldrar i konflikt.

Lämplig grundutbildning (t ex socionom, socialpedagog, psykologutbildning) samt erfarenhet av att arbeta med samtal krävs.


Hur går det till? 

För att bli licensierad samtalsledare krävs det att du deltar i tre dagars utbildning. Genomförd utbildning ger dig tillgång till allt material och certifiktat. Du kan själv börja erbjuda föräldrar Hela Barn-samtal efter avslutad utbildning. 


Under utbildningen går vi tillsammans igenom manualen. Utbildningen blandar teori, diskussion, praktiska övningar och annat som kommer att förbereda dig på rollen som samtalsledare.


Material som ingår:

 • Manual
 • Samtalskort
 • föräldramaterial
 • Plancher att använda i samtalsrummet
 • Broschyrer till barn oc hföräldrar
 • Övrigt arbetsmaterial

DU SOM ÄR SAMTALSLEDARE

Här kommer mer info inom kort