Vi erbjuder

 • SAMTALSLEDARUTBILDNING
 • FÖRELÄSNINGAR - om vårt arbete med stridande föräldrar
 • IMPLEMENTERINGSSTÖD - för kommuner 
 • HANDLEDNING - i rollen som HELA BARN-samtalsledare

Hela Barn sprider sig i landet. På alla dessa platser finns det nu utbildade samtalsledare och vi är fullbokade den närmaste tiden. Vid intresse för utbildning under 2023 kontakta oss på info.helabarn.com

FÖRÄLDRAR OCH BARN

Hur går det till under Hela Barn-samtalen?


Samtalen följer en tydlig struktur som skapar trygghet i rummet. Utgångspunkten för varje samtal är att sätta barnet i fokus och stärka föräldrarna i att ta ansvar för den egna förändringen och för hur det blir för barnet.


Samtalens teman:

Förmöte - Enskilt möte med vardera förälder

Träff 1 -    Sortering och målbild

Träff 2 -    Barnets röst

Träff 3 -    Föräldrakommunikation

Träff 4 -    Tillbakablick och framtidsplan

Eventuell boost 2-4 månader efter avslut 


Tidsåtgång

Varje samtal är en och en halv timme förutom förmötet som tar 1 timma. Samtalen bokas in med regelbundenhet cirka varannan vecka. Mellan träffarna ges hemuppgifter. 

DU SOM VILL BLI SAMTALSLEDARE

Barnfokuserad samtalsserie

Hela Barn är en barnfokuserad samtalsserie om fem strukturerade samtal för föräldrar i konflikt och har svårt att samtala om frågor som rör det gemensamma barnet.


Hela Barn-samtal går ut på att hjälpa föräldrar att:

 • Hitta konstruktiva sätt att resonera i frågor som rör barnet.
 • Skydda barnet från att dras in i konflikter mellan föräldrarna.


Samtalsmodellen har tonvikt på hur föräldrar samtalar med/om varandra. Utgångspunkten för varje samtal är att sätta barnet situation i fokus och stärka föräldrarna i att ta ansvar för hur det blir för barnet. Barnets kris synliggörs under samtalen.


Målet med samtalsserien är att barnet ska få tillgång till föräldrar som, trots att de inte lever tillsammans, delar föräldraskapet.


Vanliga frågor och svar om utbildningen 


Vem kan vara samtalsledare?

Hela barn kan användas av professionella som i sitt yrke möter föräldrar i konflikt.

Lämplig grundutbildning (t ex socionom, socialpedagog, psykologutbildning) samt erfarenhet av att arbeta med samtal krävs.


Hur går det till? 

För att bli licensierad samtalsledare krävs det att du deltar i tre dagars utbildning. Genomförd utbildning ger dig tillgång till allt material och certifiktat. Du kan själv börja erbjuda föräldrar Hela Barn-samtal efter avslutad utbildning. 


Under utbildningen går vi tillsammans igenom manualen. Utbildningen blandar teori, diskussion, praktiska övningar och annat som kommer att förbereda dig på rollen som samtalsledare.


Material som ingår:

 • Manual
 • Samtalskort
 • föräldramaterial
 • Plancher att använda i samtalsrummet
 • Broschyrer till barn och föräldrar
 • Övrigt arbetsmaterial


Var kan jag utbilda mig och vad kostar det?

 • Utbildningen erbjuds löpande  i centrala Stockholm och kostar 9.500:- exkl. moms. I priset inkluderas för- och eftermiddagsfika och allt material som behövs för att genomföra en samtalsserie med föräldrar samt Hela Barn metodstöd.
 • Uppdragsutbildning - rekommenderas om ni är fler än åtta deltagare som vill utbilda er tillsammans eller om ni av andra anledningar önskar en lokal utbildning. Grundpriset för en uppdragsutbildning är för närvarande 77.200:- exkl. moms och avser upp till 15 deltagare. Vid ytterligare deltagare tillkommer 4.400:- exkl. moms per person. Vid uppdragsutbildning står beställaren för utbildningslokal och kostnad för boende och traktamente (enligt schablon) samt resekostnader för två utbildare.


Erbjuds utbildningen digitalt?

Vi har under den senaste tiden fått många förfrågningar om digital Hela Barn utbildning. Efter noga övervägande har vi kommit fram till att vi i nuläget inte har möjlighet att utbilda på distans med bibehållen kvalitet. Det är en interaktiv utbildning som kräver att vi övar tillsammans, använder rummet och ibland uttrycker oss med hjälp av våra kroppar. Vi ser dock många fördelar med den digitala utbildningsformen, inte minst när det gäller att sprida modellen utanför Stockholmsområdet och fortsätter se över denna möjlighet. Boostträffar som erbjuds utbildade samtalsledare genomförs digitalt för att möjliggöra deltagare från våra olika kommuner.  


Vanliga frågor om Hela Barn samtalsmodell


När passar Hela Barn?

Samtalsmodellen passar i många olika situationer och är gångbar i socialtjänstens utredningsprocesser, som ett komplement till samarbetssamtal och i andra rådgivande eller behandlande samtal. 


Hur har ni jobbat med Hela Barn under pandemin? Digitala samtal? Hur gör ni då med allt som ni har på tavlan vid fysiska möten?

Vi har arbetat med Hela Barn under pandemin men inte digitalt i så stor   utsträckning. Vi vet andra som har prövat på det men har själva bara hållit i   förmötet digitalt. Precis som frågan anger är det en modell som lämpar sig   bäst för fysiska möten då rummet och tavlan används i stor utsträckning.   Däremot har det hänt att vi har arbetat med en förälder på distans p.g.a.   geografiskt avstånd. Vid digitala samtal gäller det att vara lite klurig och   kreativ för att hitta bra lösningar. Vi använder oss t.ex. mycket av kameran   och fotar det arbete vi gör för att ta det med oss in i kommande samtal.


Är Hela Barn en biståndsprövad insats?

Både och. Det finns verksamheter som erbjuder Hela Barn som en   biståndsbedömd insats men Hela Barn kan också erbjudas inom ramen för råd och stöd eller som ett inslag i samarbetssamtal.

 

Hur lång tid avsätter ni per träff med föräldrarna?

Vi avsätter en timme för det individuella förmötet och 1,5 timme för kommande träffar. Sen behöver man räkna med att det tar lite tid att  förbereda rummet inför varje träff.


Nyfiken på hur ni gör när det finns tolkbehov? Även intervall mellan samtalen.

Vår erfarenhet är att det fungerar bra med tolk på plats i rummet. Det har   visat sig vara en fördel att använda samma tolk vid varje träff. Det är också   bra att ta höjd för att det kan ta lite extra tid att arbeta med tolk.  

Vi rekommenderar att träffarna ges med omkring 1-2 veckors mellanrum.


Vilka erfarenheter finns av att arbeta med föräldrar som saknar tillit till den andras omsorgsförmåga? Kanske p.g.a. missbruk, psykisk ohälsa o.s.v.


Det är i princip uteslutande så att de föräldrar vi träffar i Hela Barn uttrycker en känsla av att de inte känner tillit till den andra föräldern. Inte sällan av   anledningarna som nämns i frågan. Detta utgör generellt sett inget hinder för   deltagande i Hela Barn. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi i Hela Barn   arbetar med föräldrakommunikationen och att eventuell oro för barnet   utifrån en förälders problematik behöver hanteras och risk- och skyddsbedömas som alltid inom socialtjänsten


Träffar ni barnen för samtal inom er modell? Om ja, på vilket sätt? Om inte, varför?

Hela Barn som samtalsmodell vänder sig till föräldrar. När vi arbetar med Hela   Barn är det viktigt att ta ställning till hur barnet ska informeras och göras delaktigt. Eftersom Hela Barn används i olika delar av socialtjänsten kan det   se olika ut. Närmast planerar vi att i samarbete med Botkyrka kommun pröva att erbjuda Hela Barn i grupp parallellt med barngruppen ”Skilda världar”. Det   är ett konkret exempel hur vi kan träffa barn i anslutning till arbetet med Hela Barn.


Hur tar föräldrarna emot att prova de rollspel som ni beskriver?

Vår erfarenhet är att föräldrarna tar emot övningarna med förvånansvärt stor självklarhet. Det finns de som uttrycker att det vi gör är lite märkligt   men de brukar också säga att just det är bra. Många föräldrar uttrycker att de uppskattar att samtalen inte går ut på de ska kasta skit på varandra och att övningarna bjuder in till en annan typ av samtal än de är vana vid.  


Hur hanterar ni om föräldrarna vill ha kontakt med er mellan samtalen (eller efter)?

Vi är inledningsvis tydliga med att den kontakt vi har mellan våra träffar ska   ske i grupp. Vi brukar ha en gemensam mailtråd där vi kommer överens om   tider, meddelar förhinder o.s.v. Vi ber föräldrarna att skriva till alla i gruppen   och säger att vi i annat fall brukar svara alla för att den eventuella   kontakt vi   har mellan våra träffar ska vara så transparent som möjligt.

Om en   förälder vänder sig till oss när en samtalsserien är avslutad brukar vi   utgå från samtalsseriens verktyg och fokusera samtalet på vad föräldern själv kan göra i den givna situationen. 


Utvärderar ni samtalen på något sätt? Enkät eller liknande till föräldrarna?

Det finns i nuläget inget utvärderingsverktyg kopplat till Hela Barn. Vi har   själva under många år arbetat med Scott Millers feedback informed   treatment (FIT-outcomes) OSR/SRS.


Vet ni hur det har gått efteråt, när det gått en tid, för de som har gått samtalen?

 Vi följer inte upp på annat sätt än vid den uppföljande boost-träffen. Vi tycker   oss kunna se att många barns situation förbättras i och med att deras   föräldrar deltar i Hela Barn. Samtidigt ser vi att många föräldrar behöver   stöd i att hålla i den positiva förändringen.


Är Hela Barn evidensbaserat eller utvärderat?

Hela Barn som metod har ingen evidens. Däremot är metoden sprungen ur en   evidensbaserad praktik. Vi har i utvecklingsarbetet förhållit oss till bästa   tillgängliga kunskap, egna och andra professionellas mångåriga erfarenhet av   arbete med målgruppen och föräldrar och barns egna upplevelser och   önskemål. Vi har under utvecklingen av metoden prövat olika inslag i   modellen och byggt modellen utifrån det som har fungerat bäst. Modellen är inte statisk utan under ständig utveckling.   

DU SOM ÄR SAMTALSLEDARE

Här kommer mer info inom kort