GRUNDARE AV HELA BARN


Vi som står bakom Hela Barn är socionomer med vidareutbildning i systemisk familjeterapi.


SANDRA MCGINN

Har arbetat inom socialtjänsten i både Sverige och England med barn och familj sedan 1998. De senaste åren som familjebehandlare, för närvarande i Botkyrka kommun. Är särskilt intresserad av att arbeta med stridande föräldrar, att vara gruppledare för barn- och föräldragrupper samt att arbeta nätverkssamlande med familjer. Utbildar internt i Signs of Safety och nätverkssamlande möten.

MARIA SKÖLD

Har en lång bakgrund som metodutvecklare, barnrättssamordnare, socialsekreterare och arbetsledare inom socialtjänsten. Arbetar för närvarande som barnrätts- och samverkansstrateg inon socialtjänsten i Stockholms stad. Brinner särskilt för utvecklingsarbete och kreativa processer som gör oss bättre på att möta barn och ungdomars behov.

Bakgrund


Hela Barn bygger på vår samlade erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med barn i separationskonflikter.  Vi upplevde att barnen vi träffade inte fick det bättre trots alla försök att förändra deras situation, och att vi saknade metoder för att möta föräldrar i högkonflikt.


Med hjälp av samtalsmodellen Hela Barn har vi gått från apati till hoppfullhet – vi skapade en

egen samtalsmetod som gör skillnad för föräldrar och barn.


Metoden och materialet har vuxit fram i ständig förändring. Idag består samtalsmodellen av fem strukturerade samtal som hålls av  två samtalsledare.


Modellen är nu spridd över hela landet och det finns utbildade samtalsledare i närmare 50 av Sveriges kommuner. 

Här har Hela Barn medverkat under de senaste åren:


  • Verahill familjejuridik, föreläsning för jurister, 18 oktober 2023 
  • Familjeterapiföreningen Sydost 15 mars 2023 "Samtalsmodellen Hela Barn" 


  • JP Infonet Barnkonventionsdagen 7 februari 2023 "Att jobba med föräldrar i konflikt när det finns uppgifter om relationsvåld"


  • Marie Cederschiöld Högskola 19 oktober 2022 "Öppen föreläsning om samtalsmetoden Hela Barn"


  • Nordisk nätverkskonferens 1-3 september 2022, "Föräldrars separation, hela nätverkets angelägenhet"


  • XII Nordic Family Therapy Congress, Copenhagen 16-19 augusti 2022, "Keeping kids out of the crossfire - A child focused model for separted parents in high conflict"


  • JP Infonet Socialrättsdagen 4 maj 2022 "Föräldrar i högkonflikt - hur kan de bemötas?"


  • Familjerättsdagen 18 mars 2021 "Hela Barn - en barnfokuserad samtalsmodell för föräldrar i konlikt"


  • Socionomdagarna november 2019 "Att arbeta med separarede föräldrar i högkonflikt"


  • Barnrättsdagarna 9-10 april 2019 "Från apati till hoppfullhet, samtalsserien Hela Barn gör det möjligt"Inspiration och litteratur


HELA BARN grundas i en systemteoretisk och lösningsfokuserad anda.


Modellen är inspirerad av Skilda Världar, Komet, ABC och Justine van Lawick från Lorentzhuis i Nederländerna.