GRUNDARE AV HELA BARN


Vi som står bakom HELA BARN är socionomer med vidareutbildning i systemisk familjeterapi.


SANDRA MCGINN

Har arbetat inom socialtjänsten i både Sverige och England med barn och familj sedan 1998. De senaste åren som familjebehandlare, för närvarande i Botkyrka kommun. Är särskilt intresserad av att arbeta med stridande föräldrar, att vara gruppledare för barn- och föräldragrupper samt att arbeta nätverkssamlande med familjer. Utbildar internt i Signs of Safety och nätverkssamlande möten.

MARIA SKÖLD

Har en lång bakgrund som metodutvecklare, barnrättssamordnare, socialsekreterare och arbetsledare inom socialtjänsten. Arbetar för närvarande som utredare vid Socialförvaltningen i Stockholms stad med stadsövergripande sociala frågor som rör barn 0-12 år, familjerätt och barnrätt. Brinner särskilt för utvecklingsarbete och kreativa processer som gör oss bättre på att möta barn och ungdomars behov.

Bakgrund


HELA BARN bygger på vår samlade erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med barn i separationskonflikter.  Vi upplevde att barnen vi träffade inte fick det bättre trots alla försök att förändra deras situation, och att vi saknade metoder för att möta föräldrar i högkonflikt.


Med hjälp av samtalsmodellen HELA BARN har vi gått från apati till hoppfullhet – vi skapade en

egen samtalsmetod som gör skillnad för föräldrar och barn.


Metoden och materialet har vuxit fram i ständig förändring. Idag består samtalsmodellen av fem strukturerade samtal som hålls av  två samtalsledare.


Modellen finns nu i flera kommuner i Sverige. 

Hela Barn på Familjerättsdagen 18 mars 2021


Inspiration och litteratur


HELA BARN grundas i en systemteoretisk och lösningsfokuserad anda.


Modellen är inspirerad av Skilda Världar, Komet, ABC och Justine van Lawick från Lorentzhuis i Nederländerna.