GRUNDARE AV HELA BARN


Vi som står bakom HELA BARN är socionomer med vidareutbildning i systemisk familjeterapi.


SANDRA MCGINN

Har arbetat inom socialtjänsten i både Sverige och England med barn och familj sedan 1998. De senaste åren som familjebehandlare, för närvarande i Botkyrka kommun. Sandra är särskilt intresserad av att arbeta med stridande föräldrar, att vara gruppledare för både barn- och föräldragrupper samt att arbeta nätverkssamlande med familjer. Sandra utbildar internt i Signs of Safety och nätverkssamlande möten.

MARIA SKÖLD

Har en lång bakgrund som metodutvecklare, barnrättssamordnare, socialsekreterare och arbetsledare inom socialtjänsten i Stockholm stad. Maria har arbetat med barn och familjer sedan 2000, främst inom socialtjänst men också på behandlingshem. Maria brinner särskilt för utvecklingsarbete och kreativa processer som gör oss bättre på att möta barn och ungdomars behov.

Bakgrund


HELA BARN har skapats efter våra många år och långa erfarenhet av socialtjänstens arbete med barn i separationskonflikter.  Vi upplevde att barnen vi träffade inte fick det bättre trots alla försök att förändra deras situation, och att vi saknade metoder för att möta föräldrar i högkonflikt.


Med hjälp av samtalsmodellen HELA BARN har vi gått från apati till hoppfullhet – vi skapade en

egen samtalsmetod som vi kan erbjuda famiiljer. 


Metoden och materialet har vuxit fram i ständig

förändring under många år. Idag består samtalsmodellen av fem strukturerade samtal med två samtalsledare.


Modellen finns nu i flera kommuner i Sverige. 

Samtalsledare på boost-träff


I november bjöd vi in våra utbildade samtalsledare till digital Boost-träff. Fantastiskt inspirerande! Vi delade erfarenheter och god exempel och pratade utmaningar. Vi kan kostatera att arbetet med HELA BARN inte är lätt - men också att verktygen, strukturen och övningarna bidrar till en positiv skillnad! Tack för feedback, synpunkter och inspiration från er gruppledare - tillsammans finslipar vi modellen och arbetar vidare.       


Under 2020 utbildade  vi nya samtalsledare i Stockholm och runt om i landet. Nätverket för samtalsledare växte till sin dubbla storlek. Året med pandemin har haft sina utmaningar och flera utbildningar har fått ställas in. Nu blickar vi framåt. I mars 2021 kan ni lyssna på oss när vi deltar på Familjerättsdagarna, denna gång i digital form. Här får ni för första gången möjligheten att se vår nya (lite längre) film som beskriver modellen.

Inspiration och litteratur


HELA BARN grundas i en systemteoretisk och lösningsfokuserad anda.


Modellen är inspirerad av Skilda Världar, Komet, ABC, BIFF (barn i föräldrars fokus) och Justine van Lawick från Lorentzhuis i Nederländerna.