HELA BARNs grundare


Sandra, Denice & Maria

Bakgrund


HELA BARN har skapats efter våra många år och långa erfarenhet av socialtjänstens arbete med barn i separationskonflikter.  Vi upplevde att barnen vi träffade inte fick det bättre trots alla försök att förändra deras situation, och att vi saknade metoder för att möta föräldrar i högkonflikt.


Med hjälp av samtalsmodellen HELA BARN har vi gått från apati till hoppfullhet – vi skapade en

egen samtalsmetod som vi kan erbjuda famiiljer. 


Metoden och materialet har vuxit fram i ständig

förändring under många år. Idag består samtalsmodellen av fem strukturerade samtal med två samtalsledare.


Modellen finns nu i kommuner i flera kommuner i Sverige. 

GRUNDARE AV HELA BARN


Vi som står bakom HELA BARN är socionomer med vidareutbildning i systemisk familjeterapi.


SANDRA MCGINN

Har arbetat inom socialtjänsten i både Sverige och England med barn och familj sedan 1998. De senaste åren som familjebehandlare, för närvarande i Botkyrka kommun. Sandra är särskilt intresserad av att arbeta med stridande föräldrar, att vara gruppledare för både barn- och föräldragrupper samt att arbeta nätverkssamlande med familjer. Sandra utbildar internt i Signs of Safety och nätverkssamlande möten.

MARIA SKÖLD

Har en lång bakgrund som metodutvecklare, barnrättssamordnare, socialsekreterare och arbetsledare inom socialtjänsten i Stockholm stad. Maria har arbetat med barn och familjer sedan 2000, främst inom socialtjänst men också på behandlingshem. Maria brinner särskilt för utvecklingsarbete och kreativa processer som gör oss bättre på att möta barn och ungdomars behov.

Inspiration och litteratur


HELA BARN grundas i en systemteoretisk och lösningsfokuserad anda.


Modellen är inspirerad av Skilda Världar, Komet, ABC, BIFF (barn i föräldrars fokus) och Justine van Lawick från Lorentzhuis i Nederländerna.

Hur går det till under HELA BARN-samtalen?


Samtalen följer en tydlig struktur som skapar trygghet i rummet. Utgångspunkten för varje samtal är att sätta barnet i fokus och stärka föräldrarna i att ta ansvar för den egna förändringen och för hur det blir för barnet.


Samtalens teman:

Förmöte - Enskilt möte med vardera förälder

Träff 1 -    Sortering och målbild

Träff 2 -    Barnets röst

Träff 3 -    Föräldrakommunikation

Träff 4 -    Tillbakablick och framtidsplan

Eventuell boost 2-4 månader efter avslut 


Tidsåtgång

Varje samtal är en och en halv timme. Samtalen bokas in med regelbundenhet cirka varannan vecka. Mellan träffarna ges hemuppgifter.